Allt om yrket bilmekaniker - komplett katalog över alla bilmekaniker i Sverige

Bilmekaniker

Som bilmekaniker arbetar man i sitt yrke med att serva, felsöka, reparera samt underhålla både äldre och nyare bilar av olika typer.

För att kunna arbeta som en bilmekaniker behöver man ha god kunskap om allt som har med bilar att göra. Detta eftersom de fel som kan uppstå med en bil kan variera stort och som bilmekaniker behöver man kunna åtgärda dom alla. Det kan t.ex. röra sig om fel på bränslesystemet eller styrelektroniken och dessa typer av fel kräver en bred kompetens. När man arbetar som bilmekaniker, även kallat fordonsmekaniker, får man väldigt omväxlande arbetsuppgifter beroende på vilka problem kunderna för dagen behöver hjälp med. Man får också möjlighet att lära sig allt om bilar samt arbeta praktiskt med händerna och träffa mycket folk.

Utmaningar som bilmekaniker

Från tiden då personbilarna gjorde sitt intåg så har alltid yrket bilmekaniker varit helt inriktat på mekanik. Idag arbetar dock en bilmekaniker mer och mer med servomotorer och styrelektronik. Eftersom både elbilar samt hybridbilar blir allt mer vanliga så ställs nya krav på en bilmekaniker. Numera behöver en bilmekaniker även ha förståelse för elektronik och el.

Många av dagens utbildningar till bilmekaniker har också möjligheten för dig att välja olika typer av inriktningar eftersom det idag finns så många olika typer av teknik i personbilarna. För att bli en riktigt duktig bilmekaniker idag så krävs det att man har mycket bred kunskap och att man klarar att reparera bilen oavsett vad som är fel på den.

Arbetsmarknaden för bilmekaniker

Bilmekaniker är alltid en eftertraktad kunskap och arbetsmarknaden ser ljus ut idag och framöver. Eftersom mängden personbilar som kräver service, reparation och underhåll ständigt ökar så är efterfrågan på duktiga bilmekaniker alltid hög. Eftersom det ofta råder brist på yrkesutbildade bilmekaniker så ligger lönerna högre här jämfört med andra yrkeskategorier.

Under de senaste 20 åren så har det skett en stor ökning av biltransporter runt om i landet, vilket anses vara en av anledningarna till den nuvarande bristen på bilmekaniker.

Om du gillar att arbeta praktiskt med händerna och har ett bilintresse så är det väldigt bra att utbilda sig till bilmekaniker. Idag och sannolikt längre framöver är det inga problem att som utbildad bilmekaniker få jobb i någon av landets alla bilverkstäder.

Att utbilda sig till bilmekaniker

Vanligtvis lägger man grunder för sin utbildning till bilmekaniker genom att söka sig till gymnasieskolans Fordonsprogram med inriktningen personbilsteknik. Efterföljande utbildning till bilmek finns på flera ställen runt om i Sverige, t.ex. hos UtbNord i Övertorneå. Idag finns det flera olika inriktningar för den som vill bli bilmekaniker och utbildningarna innehåller både traditionell bilmekanik samt elektronik, servomotorer samt styrelektronik.

Olika sätt att utbilda sig till bilmekaniker

Nedan är några exempel på hur man kan utbilda sig till bilmekaniker:

  • Som vuxen kan du läsa till bilmekaniker på yrkesvux
  • Gymnasieskolans Fordonsprogram - vanligaste utbildningen.
  • Komvux har utbildningar till fordonsmekaniker
  • Lernia erbjuder utbildning till personbilsmekaniker, bilmekaniker samt fordonstekniker


Hitta en bilmekaniker nära dig

Om du behöver hjälp av en duktig bilmekaniker så kan du använda vår katalog över svenska bilmekaniker för att hitta en bilverkstad med erfarna bilmekar i din närhet.